Variants Game 8 – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Variants Game 7 – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Variants Game 7 – Rematch – Arseny_Vasily vs martinaxo vs ronarid10 vs Slayer950Los Preeminentes